Martinsson & Eriksson

Visby


Om WeavePoint-programmen

WeavePoint finns som tre, fullständiga program:
Standard, Mini och Complex Drafting

WeavePoint Standard är det grundläggande programmet
Det bygger på skandinavisk vävtradition. Programmet kan ställas om för att arrangera mönstret till andra traditioner.

I Standard finns det allra mesta som en vävare kan behöva för att rita, konstruera och utveckla sina vävar. Det finns två sätt att börja rita ett mönster:

- Rita en inredning och få bindemönstret.
- Rita ett bindemönster och få inredningen.

Man utvecklar sedan mönstret med flera olika redskap (kommandon): Lägga till och ta bort trådar/inslag/skaft/trampor. Upprepa, kopiera, klistra in. Vända och vrida på mönstret och på så sätt hitta nya bindningar.

- Rita ett mönster - partimönster - och lägg till bindningar.
- Flytta skaft och trampor för bättre solvning och trampning.
- Konstruera dubbelbreda vävnader.
- Färgsätta väven, visa väven med olika garntjocklekar, mellanrum mellan trådarna.
- Vända på väven och se baksidan.
- Använda symboler och bokstäver i inredningen.
- Använda liftplan för att rita damastmönster och för vävstyrning.
- För vävstyrning finns det tillägg för Toika, ARM, AVL, Louët

Kunskaper och fantasi är det enda som sätter gränser.
Vävkalkylatorn Project Planner följer med. Med den räknar man ut väven.

WeavePoint Mini är en förminskad version av Standard och är ett enkelt och "minimalt" vävprogram. Det har de grundläggande funktionerna för att rita i inredningen.

- Lägg in en inredning (solvning, trampning, uppknytning) och få bindemönstret.
- Ändra i inredningen och se resultatet.
- Färgsätt väven.

Vävkalkylatorn Project Planner följer med. Med den räknar man ut väven.

WeavePoint Complex Drafting är konstruerat för att rita bindemönster till vävnader med flera skaftgrupper. Man kan rita damast med mönster- och bottenskaft, lampas med mönster-, botten- och bindeskaft och vävnader med två varpar. Programmet kan kombinera skaftgrupperna så att man samtidigt kan solva på fler skaft. Programmet fungerar på samma sätt som en vävstol med drag- eller harnesk­rustning och bottenskaft.

Man kan rita ett mönster och bestämma stygnstorleken och därefter lägga till bottenbindningen. Ett större mönster ritar man bäst i WeavePoint Standard och öppnar det sedan i Complex Drafting för att lägga till bottenbindning. Solvningen blir då mönstersolvning och liftplanen blir dragnota.

Complex Drafting är det enda programmet av det här slaget och gjordes ursprungligen för att studera bindningar i Berchs samling av 1700-tals textil och John Beckers bok "Pattern and loom".

Pattern and Loom har länge varit utsåld. Den finns i en andra upplaga som nedladdningsbar fil utan kostnad. Boken har nu också kommit i ett nytryck. Länk till filen och uppgifter om nytrycket: www.donwagner.dk/Pattern-and-Loom.html

Project Planner är ett program som följer med när man installerar WeavePoint Standard och WeavePoint Mini. Det är en vävkalkylator som gör alla de beräkningar som behövs inför en uppsättning av en väv.


Exempel. Till vart och ett av programmen hör ett antal exempel som installeras samtidigt med programmet. Med hjälp av exemplen kan man studera bindningar och mönster. Att gå igenom ett antal av dem är ett sätt att lära sig programmet. En del exempel i Standard har en arbetsgång förklarad i programmets Anteckningar


Handbok. Fullständiga handböcker finns att ladda hem kostnadsfritt, som pdf. Till varje program finns en Referensdel, där programmets alla kommandon beskrivs. Den som verkligen vill sätta sig in i alla möjligheter som programmet har tipsas om att studera Referensdelen.
© Martinsson & Eriksson 2023