Martinsson & Eriksson

Visby


Kurser

Självstudiekurs - Bindningslära med WeavePoint
Idén är att studera bindningar med hjälp av vävprogrammet WeavePoint. Samtidigt som man går igenom delar av bindningsläran lär man sig också att hantera programmet.

Läs om kursen

Tvådagarskurs i WeavePoint Standard
Med erfarenhet från kurser har vi utarbetat ett material för en tvådagarskurs i WeavePoint Standard. Kursmaterialet kan anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.
Kursplan som pdf

Vi har normalt inte möjligheter att själva vara kursanordnare, men är ni en grupp som önskar en kurs kommer vi gärna. Deltagarna medför en egen laptop. Under kurstillfället disponerar deltagarna den senaste versionen av programmet. I kurslokalen behöver vi en videokanon för gemensamma genomgångar.

Complex Drafting
Sommaren 2006 höll vi vår första kurs i Complex Drafting. Den höll vi i Danmark på Vesterskov Væveskole. I samband därmed utformade vi ett material på samma sätt som för kurserna i WeavePoint Standard.

© Martinsson & Eriksson 2023