Martinsson & Eriksson

Visby


Bindningslära med WeavePoint

I april 2020 började jag lägga ut de första avsnitten. Jag tänkte att när många sitter hemma och kanske inte kommer åt att gå till sina vävstugor kan det finnas tid att sätta sig in i hur trådarna binder i väven – dvs studera bindningslära!

Detta är en självstudiekurs. Det är ingen lärarhandledd kurs, utan man tar hem avsnitten och går igenom dem med hjälp av programmet. Man kan börja när som helst. Det är helt kostnadsfritt.

Har man inte programmet kan man använda demoversionen. Hämta demoprogram

I de tre första avsnitten kommer många av de viktigaste kommandona att användas, så det är bra att först gå igenom dem. Ju längre in i kursen vi kommer, desto fler sätt finns det att arbeta på i programmet. Det jag visar är mitt sätt att arbeta, var och en kommer att hitta sitt eget sätt. Man kan nämligen gå olika vägar och komma till samma resultat.

Detta är ingen komplett bindningslära - komplettera därför gärna med några böcker
t.ex. Ulla Cyrus-Zetterström, Handbok i vävning och Eriksson, Gustavsson, Lovallius, Varp och inslag.
Våren 2021 kom Pärsson, Sundström, Konsten att väva.

Handboken och Refensdelen till programmet är bra att använda som komplement. Jag kommer att hänvisa till dem i en del avsnitt. I Referensdelen kan man läsa om varje kommando. Tråkig men nyttig läsning. Hämta dem HÄR.

Jag hade tänkt avsluta kursen med avsnitt 14, hösten 2020. Men efter ett halvår hade det blivit ett avsnitt 15. Och lite senare ett avsnitt 16. Kanske lägger jag till ytterligare avsnitt, om jag kommer på något.

När jag skrev avsnitten 1-14 var version 8.0 av WeavePoint Standard aktuell. Nu har det kommit en uppgradering till version 8.1 med en del nyheter. Jag har gjort ett tillägg som berättar vilka av nyheterna som påverkar några av avsnitten.

Visby maj 2021
Åsa Martinsson

----------

Avsnitten som pdf

Introduktion

Avsnitt 1 - Tuskaft

Avsnitt 2 - Kypert Kypert är ett stort område. Här går vi bara igenom grunderna.
I häftet vårt häfte Kypert med WeavePoint går jag igenom de flesta härledningarna och hur man kan leka vidare.

Avsnitt 3 - Färgeffekter. Det här var ett kul avsnitt att göra.

Avsnitt 4 - Skuggväv. Färgeffekterna förde fram till Skuggväv.

Avsnitt 5 - Rita damastmönster. Det är beskrivning för mönster till dragrustning.

Avsnitt 6 - Arbeta med paletten.
Paletten används i kommande avsnitt, så jag gör ett eget avsnitt om den att kunna gå tillbaka till.
Om någon vill ha något mer vävrelaterat att arbeta med föreslår jag
Network - Introduktion till Network drafting. Omarbetat avsnitt från handboken för ver 7.

Avsnitt 7 - Partimönster allmänt - två teoretiska sidor att läsa igenom.
Avsnitt 8 - Partimönster inredning - hur man använder funktionen Partimönster inredning.
Avsnitt 7 + Avsnitt 8 publiceras samtidigt.

Med version 8.0.1.1 kom en ny exempelmapp. Hämta Exempel Standard 8 om du inte har den.

Avsnitt 9 - Deflected Double Weave - en tillämpning av Partimönster inredning.

Avsnitt 10 - Partimönster bindning - hur man använder funktionen Partimönster bindning.
Avsnitt 11 - Att visa som tyg. Ett avsnitt för den som vill trixa med trådar och mellanrum.
För avsnitt 11 måste man använda mappen Exempel Standard 8.
Avsnitt 10 + Avsnitt 11 publiceras samtidigt.

Avsnitt 12 - Rosengång

Avsnitt 13 - Dubbelväv
Under många år var jag fast i att för att konstruera en dubbelväv måste man kunna markera rätvarpen med gult så som man gör på papper. Jag fick också en del frågor om hur man skulle kunna göra det i WeavePoint. Det var en befrielse den dag när jag kom på att man arbetar på lite annat sätt i datorn. Man kan visa rät- och aviglager med olikfärgade trådar. Då behövs inga gula markeringar! Det var då häftet Dubbelväv med WeavePoint kom till. I det här avsnittet visar jag hur det går till med ett par exempel. Mer finns i häftet.

Avsnitt 14 - Droppdräll (bygkorn), stramalj och språngdräll
Det här avsnittet gick sina egna vägar och växte ut lite okontrollerat.

Avsnitt 15 - Inställningsberäkningar
Innan man sätter upp en väv behöver man göra en bedömning av lämplig täthet för varpen och inslaget. Det finns några formler som man kan använda för det. Formlerna blir ett hjälpmedel. Erfarenhet och provvävningar behövs också för att komma fram till den kvalité man eftersträvar.
Kalkylark med formler att ladda ner.

Avsnitt 16 - Sänkning och höjning och andra noteringar
Vävböcker visar inredningen (solvning, trampning, uppknytning) på olika sätt. Med fylld ruta markeras i en del böcker en sänkt varptråd medan andra markerar en höjd varptråd. I det här avsnittet ser vi på några exempel. Och gör om en amerikansk vävnota från Handwoven till svensk/skandinavisk standard.

Avsnitt 17 - Spara ett projekt, en enkel vävnota
Ibland vill man på ett enkelt sätt att göra en vävbeskrivning med bild på bindningen och med uppgifter om varp och inslag. Då kan man göra en beskrivning direkt i WeavePoint och skriva ut den eller spara den som ett pdf för kommande behov.

Avsnitt 18 - Amalgamation
Alice Schlein har skrivt om Amalgamation. Första gången jag såg det var i Handwoven 2003. Nu 2020 har hon skrivit "Amalgamation: Double Your Dobby". Och på handweaving.net har det kommit en funktion att utveckla de här bindningarna. Här beskriver jag hur man utvecklar dem i WeavePoint.

Avsnitt 19 - Taquete - kuvikas. En jämförelse
Det kom upp en diskussion på Vävspolen om likheten i inredning mellan taquete och kuvikas. Så här kommer några jämförelser. Det finns textilforskare som menat att kuvikas kommer från en förenkling av taquete, men det är två olika spår i textilhistorien. Så även om de ser lika ut när man jämför deras inredning så är det två helt olika vävar.

© Martinsson & Eriksson 2022