Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

2003 - reviderad november 2007 och september 2014

Två sätt att utveckla ett partimönster


Ofta ritar man ett partimönster för att lättare se vävnadens mönster. En ruta i ett partimönster representerar alltid flera trådar och inslag. Ett partiskaft och en partitrampa är i verkligheten flera skaft och trampor.


Partimönstret kan sedan utvecklas till olika vävnader. Man kan tänka på två sätt:


Antingen utgår man från mönstret och ersätter alla fyllda rutor med en bindning och alla ofyllda rutor med an annan bindning - som i en dräll.


Eller så gör man som med de förenklade drällarna - daldräll, jämtlandsdräll mm - och utgår från inredningen och solvar och trampar varje parti efter olika regler. Med de förenklade drällarna får fram en liknande mönsterbild som en dräll, men på enbart fyra skaft.


Det finns två funktioner i WeavePoint Standard för att utveckla ett partimönster till ett detaljmönster.


Partimönster 1 utvecklar i inredningen.

Partimönster 2 lägger in valda bindningar i bindemönstret.


Ibland kan man endast använda den ena funktionen för att komma fram till det resultat man vill få. I andra fall går det att använda vilken som.


Ofta kan det vara så att Partimönster 2 är enklare och snabbare, men det finns begränsningar. Med Partimönster 1 kan man styra resultatet på ett mycket friare sätt.


Samma partimönster får visa på de två arbetsätten:


Till en daldräll med Partimönster 1

Till en dräll med Partimönster 2
Partimönster 1


Först bestämmer man hur varje parti ska solvas och trampas, och hur många trådar och inslag som varje ruta i partimönstret ska innehålla. Utifrån det gör man en mall, för att utveckla inredningen. Mallen sparas med ett eget namn.


Varje parti avgränsas med hjälp av färger i färgordningarna

Rött visar hur parti 1 solvas och trampas, gult visar parti 2 osv.

Med den här mallen får varje ruta i partimönstret 4 varptrådar och två mönsterinslag med tuskaft emellan.

Mallen finns i programmets exempelsamling.


Med partimönstret öppet väljer man Partimönster 1. Bläddra fram till den sparade mallen. Klicka Öppna, kolla att Exakt är markerat, OK.


Den utvecklade detaljinredningen


För att se mönstret lägger man till färger. T.ex en "oblekt" färg i varpen och vitt och blått i inslaget.


I "Färgeffekter -falsk dubbelväv" beskriver jag också hur man använder Partimönster 1.


Partimönster 2


Med Partimönster 2 ersätter man de fyllda rutorna i mönstret med en binderapport. De ofyllda rutorna ersätts med en annan binderapport. Det finns ett antal färdiga binderapporter i programmet. Man kan också rita sina egna.


Välj Omforma|Partimönster och bläddra i biblioteket eller rita in egna.


Med 5-skafts satin


Med 4-skafts korskypert


I biblioteket finns ett antal binderapporter. Satin och Kypert ger skarp anslutning.

Rutig kypert kommer att ge skarp anslutning, om en varptråd och ett inslag tas bort eller läggs till i rapportskarvarna.


Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.