Martinsson & Eriksson

Visby


GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Med anledning av det uppdaterar vi vår policy för hantering av personuppgifter.

När du har köpt något av WeavePoint-programmen, eller uppgraderat din licens, har du själv lämnat vissa uppgifter till oss (namn, e-postadress, ev bostadsadress, ev telefonnummer). Det här är de personuppgifter som utgör vårt kundregister, i fysisk form som ett kort-kartotek (!).

Kundregistret är till för att vi ska kunna ge support och korrekta uppgifter, vid t ex förfrågan om uppgradering av programmet. Vi använder inte uppgifterna för att sända info eller nyhetsbrev via e-post, utan info om nyheter publiceras på hemsidan och i annonser i Vävmagasinet och Solvögat.

Du kan vara säker på att vi aldrig kommer att dela med oss av de här uppgifterna eller sälja dem till en extern part. Du kan begära att bli struken ur kundregistret, men går ju då miste om möjligheten till programuppgraderingar i framtiden.

Kontakt: info@m-e.se

© Martinsson & Eriksson 2023