Martinsson & Eriksson

Visby

Om företaget

Martinsson & Eriksson HB är Åsa Martinsson och Martin Eriksson. Vi bor i Visby innerstad.

Åsa hade i många år intresserat sig för äldre mönstervävda textilier och ritade bindningar för att förstå hur de var uppbyggda. Genom WeavePoint kom hon i kontakt med Bjørn Myhre och i samarbete dem emellan kom Complex Drafting till.

När Bjørn Myhre 1998 gav ut WeavePoint i Windows-version blev vi återförsäljare i Sverige och startade Martinsson & Eriksson HB. Från år 2001 blev vi ensamma om att sälja i Sverige. Ett år tidigare hade vi fått uppdraget att sköta försäljningen även i Danmark.

Åsa Martinsson har mästarbrev i handvävning och har arbetat drygt 30 år med att formge och tillverka kyrkotextil. Mer och mer har hon kommit att intressera sig för medeltida textil. Hon utvecklar handböcker, kursmaterial och tar hand om programsupporten.

Martin Eriksson svarar för administrationen och formgivningen av handböckerna. Han hade före pensioneringen prästtjänst i Visby.

Tillsammans har vi översatt WeavePoint-programmen till svenska. Åsa har en fortlöpande kontakt med Bjørn Myhre om programutvecklingen.

2012 inkorporerades Textilverkstad i Martinsson & Eriksson. Det är den del av Åsas verksamhet som mest handlar om medeltida textilier.

Om hemsidan
Formgivning och underhåll: Åsa
Texter och bilder: Åsa och Martin

Våra andra hemsidor
Textilverkstad. Vävning i medeltidsliv och nutidsliv.
Kyrkotextil. Hemsida om kyrkotextil.

© Martinsson & Eriksson 2023