Martinsson & Eriksson

Visby


Ett häfte om Bundna drällar

Under många år har jag funderat över och samlat material om de finska bundna drällarna, kuvikas. Med olika bindingar för bottenväv och avbindning av mönsterinslagen har de vävts under lång tid i våra östliga grannländer. Variationerna är oändliga och man kan få fram spännande strukturer! Den kuvikas som presenteras i de svenska vävböckerna är oftast enbart tuskaftsvarianten.

I det här häftet använder jag WeavePoint för att visa hur man kan konstruera och kombinera bindningar för botten och avbindning. Förhoppningsvis inspirerar det till egna kombinationer.

Häftet kallas för Bundna drällar eftersom jag definierar de här bindningarna som bundna drällar. Det amerikanska uttrycket för de här vävarna är tied weaves - bundna vävar.
Det blev naturligt att också ta med ett par andra bindningar, halvdrällen och jämtlandsdrällen.

Jag vill definiera en bunden dräll så här:
- En bunden dräll är ett mönstrat tyg där man som utgångspunkt använder ett drällmönster,
- En bunden dräll består av ett varpsystem och två inslagssystem, med ett inslag för bottenväven samt ett mönsternslag. Vissa trådar i varpen binder av mönsterinslaget, men ingår också i bottenväven.

När jag letade efter bakgrunden till ordet dräll blev det en intressant läsning som resulterade i några sidor om vad ordet stått för bakåt i tiden. Lite bakgrund till halvdrällar, jämtlandsdräll och kuvikas blev det också.

Det blev två tomma sidor över så det kom med en vävbeskrivning på de sängdraperier jag vävde till sängen på Stavgard.

Priser och beställning

© Martinsson & Eriksson 2022