Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

2004 - reviderad november 2007 och september 2014

Smålandsväv


Jag har fått frågor om det går att rita smålandsväv med WeavePoint. Jag har svarat att det inte går, eftersom man då ska solva samma tråd på flera skaft. Men så fick jag i min hand Anne Grete Sandstads bok om norska åklær med uppteckningar och vävnotor och såg en möjlighet. Jag ritade solvningen i trampordningen och trampningen i solvnotan. Så skrev jag ut mönstret och svängde pappret.


Det här var enkelt. Jag hade ju hela inredningen och utgick från den. Men en av idéerna med ett vävprogram är att man ska kunna rita ett mönster och sedan enkelt konstruera inredningen.


Här nedan utgår jag från ett mönster på sidan 44 i Lillemor Johanssons bok Opphämta och damast. Jag har först ritat upp det så som man skulle göra om man t.ex. ritade av en gammal textil.


Genom val i Inställningar får man solvning och trampning att hamna rätt på pappret, när man efter utskriften vrider på det.


1. Mönster

Börja i mönsterläge. Visa|Mönster. Rita med sänkning.2. Rotera mönstret

Visa|Inredning. Man måste vara i Inredning för att kunna rotera mönstret.

Inställningar|Liftplan. Liftplanen ska senare ersättas av en dubbeltrampning.

Omforma|Rotera mönster.


Övriga val i Alternativ|Inställningar:

Solvnotan ovanför bindemönstret. Skaft 1 Uppe - Inslagsordningen börjar Uppifrån.


Om solvnotan läggs ovanför bindemönstret kommer den att - som trampning - ligga till höger. Börjar man inslagsordningen uppifrån kommer mönstret till slut att ligga likadant som det var ritat från början.


3. Antal trådar i stygnet

Det är 4 varptrådar och 4 mönstertrådar i stygnet. Tuskaften läggs till efteråt. Med Omforma|Partimönster 2 utökar man mönstret. Tänk på att nu har varpen blivit inslag och inslaget varp.


Omforma|Partimönster 2|4 x 4. Fyll den vänstra rutan helt, den högra ska vara helt ofylld. Nu omfattar varje ruta fyra varptrådar och 4 mönsterinslag.


           


4. Lägg till tuskaft

Omforma|Infoga solvning, tuskaft från första varptråden, intervall 1.

Rita in en tuskaftsrapport längst upp (Obs) i liftplanen, markera den.

Redigera|Upprepa, Fyll resten.


Inställningar|Trampning och uppknytning|Dubbeltrampning.


5. Lägg in färger:

En ofärgad varp (= inslaget).

Inslaget (= varpen) varannan en ofärgad tuskaft och varannan ett färgat mönsterinslag.


Det färdiga resultatet visad Med trådar och när man vridit sin utskrift ett kvarts varv.
Till sist

det norska åklæt som fick mig att göra den här beskrivningen:


          


Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.