Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

november 2015

Hur sätter man namn på en teknik? Del 1


Utgångspunkten för den här artikeln är en fråga på facebook-gruppen Vävspolen.

Katarina Birgersson visade en bild på en väv och och frågade "Någon som vet vad detta är för teknik?". Det kom många förslag.När jag tittade på den så såg jag dels längsgående ränder med munkabälte/plattväv, dels ränder där mönsterinslagen band med varpen.


Bilden var så tydlig att jag kunde göra en analys av den. Jag associerade fortfarande till plattväven, särskilt när jag tittade på solvningen för de ränderna.När det kom fler förslag på att det var daldräll tittade jag på det med "daldrällsögon" och såg att man kunde se det som en daldräll ritat på parti 1, 2 och 4 i solvningen, trampad på parti 1 och 3.


Nu blev det intressant - vilka skillnader blir det i den färdiga väven om vi lägger partierna på olika sätt?


Jag ritade två exemplen som har samma mönsterbild, i exemplet till vänster är de två första partierna solvade på skaft 1 och 2, i exemplet till höger är de solvade på skaft 1 och 3. Samma sak gäller för tramporna. Uppknytningen blir den samma i båda exemplen.


     


I WeavePoint kan man göra en mall för hur partierna solvas/trampas och knyts upp.

Den använder man för att utveckla partimönstret.


Här en mall med reglerna för hur daldrällen solvas.


Parti 1 (skaft 1 i partisolvningen) = kryss, solvas på skaft 1 och 2.

Parti 2 (skaft 2 i partisolvningen) = snedstreck, solvas på skaft 3 och 2.

Parti 3 (skaft 3 i partisolvningen) = ringar, solvas på skaft 3 och 4.

Parti 4 (skaft 1 i partisolvningen) = prickar, solvas på skaft 1 och 1.


I trampningen gäller att vartannat inslag är ett tuskaftsinslag.

En rapport av de två exemplen med tecken för partierna inlagda. Samma som i mallen.


En ruta i partisolvningen ersätts med de fyra från mallen.Exempel 1


Exempel 2


Skillnaden syns ännu bättre om man visar en större bit av tyget.

    


Nu tillbaka till frågan i rubriken - Hur sätter man namn på en teknik?

Jag ritar ett rutigt partimönster, använder daldrällens fyra skaft, men använder bara två av skaften och två av tramporna. Det blir två exempel även här.


          Partimönster


Det vänstra exemplet - fram och baksida

     


Det högra exemplet - fram och baksida

     

(WeavePoint visar baksidan som om man bläddrar i en bok.)


I det första exemplet får man oilka fram- och baksida, med skuggade partier.


I det andra fallet ser det ut som en plattväv. Ska man då kalla detta för en daldräll därför att man använt sig av daldrällens solvningsmall - eller är det en plattväv därför att bindemönstret visar en sådan?


Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.