Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

februari 2007

Använda liftplanen för att förskjuta ett mönster


I WeavePoint version 6.4 kom en funktion att klistra in en kopia Tranparent. Med den funktionen kan man rita det här mycket enklare. Läs HÄR


Jag stötte på ett problem när jag ritade ett mönster bestående av diagonala rutor. Att rita den första och att upprepa den på höjden var ingen svårighet. Men att kopiera den för att lägga mönstret förskjutet går inte. Det område som kopieras består av både fyllda och ofyllda rutor. De ofyllda rutorna lägger sig över det som redan är ritat.


      


Man kan lösa problemet genom att istället arbeta med mönstret i Inredning och använda liftplan. Man använder Blanda liftplan för att lägga in den ena liftplanen i den andra. Funktionen Blanda liftplan|Lägga till räknar endast med de rutor som är fyllda.


Så här:

  • Välj Inredning och Inställningar|Liftplan. Obs sudda sista inslaget, annars kommer det att bli fel när mönstret ska upprepas.
    Av bilden ovan framgår att mönstret är förskjutet 4 rutor i sidled. Verktyg|Infoga 4 skaft från skaft 1. Rita in solvningen på de skaften. Spara. Bild 1
  • Markera hela mönstret i liftplanen. Redigera|Modifiera. Spegla horisontellt samt klicka på pilen som flyttar mönstret nedåt tills det förskjutits en halv diagonal ruta. Bild 2
  • Arkiv|Hämta delar. Välj den första filen. Klicka på Blanda liftplan och markera Lägga till. Innan mönstret sedan upprepas ritar man in resterande del av solvningen. Bild 3


                  

     Bild 1                                                         Bild 2


     

     Bild 3


Är det ett litet mönster går det antagligen fortare att rita in de förskjutna rutorna direkt i mönstret. Det mönster jag ursprungligen arbetade med var större än exemplet här.


För den som känner sig hemma i ritprogram

Så här gjorde jag mitt första försök med mönstret:

Jag använde Arkiv|Export|Spara mönster som PNG-bild, som ger en bild där varje markerad ruta är en pixel. I ett ritprogram som hanterar lager tar man bort den vita färgen, kopierar det första lagret och förskjuter det till rätt läge. När mönstret är färdigt sparar man som bmp och öppnar i WeavePoint.


Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.