Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

september 2008

Flätbindningar


Några gånger har jag försökt att rita flätbindningar med WeavePoint, men misslyckats. När det nu kom en ny funktion med version 6.4 i Klistra in special - Transparent - gjorde jag ett nytt försök. När man använder Transparent klistras enbart de fyllda rutorna in.


Som utgångsbindning använder man oftast en liksidig kypert. De flesta läroböcker i vävning utgår från en 4-skaftad batavia, när de ska visa hur man går till väga. Jag gör likadant.


När man bestämt kypertbindningen bestämmer man antalet kypertlinjer som ska gå åt samma håll. Jag väljer 4 linjer. Flätkypertens rapporttal får man genom att ta utgångskypertens rapporttal x antal kypertlinjer. Rapporten blir i mitt exempel 16 x 16 rutor.


Man förskjuter linjerna halva rapporttalet.


Rita i Mönster.

Inställningar|Rutnät - bocka för Använd stödlinjer, 16 varptrådar, 16 inslag.

Ytan är nu indelad i block om 16 x 16 rutor.


På samma sätt som i läroböckerna börjar vi med två diagonaler åt var sitt håll. Diagonalerna ska gå över halva rapporttalet = 8 rutor.
Börja rita i det andra blocket från höger och det andra nedifrån.

Markera de två rutorna, Kopiera. Börja nästa kopia på ruta 18/18 (markera den). Läs av på statusraden vilken ruta det är. Klistra in special, välj 7 kopior.


Nästa diagonal ska börja ovanför den första och gå åt andra hållet. Rita de två första rutorna, markera dem, kopiera, markera rutan nedanför, 26/25, klistra in special, 7 kopior.Så här långt har jag följt läroböckerna. Men nu tar vi det i en annan ordning. Börja med den vänstra diagonalen.

Markera hela, 8 x 9 rutor. 3 kypertlinjer ska nu ritas in ovanför den som redan är ritad. Och den ska förskjutas halva rapporttalet för den ursprungliga kyperten = 2 rutor uppåt och till vänster.


Startpunkten för kopian är ruta 25/19. Då ska inklistringen börja på ruta 27/21. Markera den. Klistra in special, 3 kopior, bocka för Transparent.

Här ser vi de fyra kypertlinjerna. Vi följer inte heller nu böckernas beskrivningar om att hålla sig inom rapportrutan.


Nu ska vi också ha de fyra kypertlinjerna till höger. De ska förskjutas nedåt och till vänster.


Markera den högra diagonalen, 8 x 9 rutor. Startpunkten är ruta 17/17 Börja följande kopior på ruta 15/19. Klistra in special, 3 kopior, bocka för Transparent (valen finns kvar).
Genom att kopiera blocken under, till vänster och över det blocket vi började rita i får vi en fullständig rapport där.


Markera hela blocket under, 16 x 16 rutor. Kopiera. Markera ruta 17/17. Klistra in special, 1 kopia, Transparent.


Upprepa med blocken till vänster och över.Markera rapporten, 16 x 16 rutor. Redigera|Beskär.

Gå över till Inredning för att få solvning, trampning och uppknytning.

Byt plats på trampa 3 och 4 med Verktyg|Flytta trampor.Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.