Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

augusti 2014

Dubbelväv i Vävmagasinet nr 3 2014

En jämförelse mellan konstruktion på papper och i datorn


I Vävmagasinet visar Karin Wallin hur man konstruerar en sammanbunden dubbelbindning på papper. Här visar jag samma bindning konstruerad i WeavePoint. Fördelen med ett vävprogram är att man hela tiden ser hur trådarna binder. Det blir mer realistiskt än rutor på ett papper.


I ett vävprogram använder man inte gulmarkerade rutor för rätlagret. Man visar bindemönstret som trådar och ger trådarna för rät- och aviglagret olika färg. Jag väljer rött för rätlagret och grått för aviglagret. Jag väljer en ljusare färg för varpen och en mörkare för inslaget, som gör att det mörkare inslaget syns tydligt där varptrådarna är sänkta. Rät- och aviglager visas med inredning. I programmet kan man välja att arbeta i Inredning eller i Mönster. Här är det lättare att använda läget Inredning.


       

Rätbindningen är panama, avigbindningen tuskaft.


Rätlagret rött och markerat med x i inredningen.
Aviglagret grått och markerat med fyllda rutor.


Det är två avigtrådar mellan varje rättråd. Dubbelvävens rapport blir 12 x 12 trådar/inslag.


Nu följer vi beskrivningen i tidningen.


På pappret målas gallret.

Gult = rättrådar och rätinslag.

Vitt = avigtrådar och aviginslag.


I WeavePoint lägger man in trådarnas och inslagens färger.

Rätlagret rött, aviglagret grått.


Lägg in solvningen och trampningen enligt rät-och aviglagrets inredning.


Pricka in rätbindningen på de röda varptrådarna och inslagen. Klicka, så sänks varptråden.


Pricka in avigbindningen på de grå varptrådarna och inslagen.


De två sista stegen utförs i omvänd ordning mot vad man gör på papper. Skilja lagren åtgenom att sänka alla avigtrådar för rätinslagen. Enklast gör man det i uppknytningen.


Markera anbindningen. Én avigtråd ska höjas för rätinslag. Man måste nu gå över i Mönster (Visa|Mönster). Annars höjs alla de trådar som är solvade på samma skaft.


Gå tillbaka till Visa|Inredning.

Programmet analyserar om inredningen. Med Verktyg|Flytta skaft/trampor arrangerar man skaften och tramporna på ett lämpligt sätt. Vi gör samma som i tidningen.


Om man vill visa bindemönstret på traditionellt sätt med rött och vitt ändrar man varpens färg till vit och inslagens till rött. Och visar det med rutmönster.Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.