Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

2004 - reviderad november 2007

Dubbelväv

En jämförelse mellan konstruktion på papper och i datorn


När man ritar dubbelväv på papper använder man olika färger och tecken för att beteckna rätlager, aviglager, rätbindning, avigbindning, anbindningar och för att sänka avigtrådar för rätinslag. Det är inte helt enkelt att hålla reda på allt. Jag har fått en del frågor hur man ska bära sig åt i WeavePoint - hur får man exempelvis de gula markeringarna för aviglagret, hur ritar man de andra markeringarna.


Svaret är att det går inte! Men man har istället helt andra möjligheter att rent visuellt se vad som händer i väven. Kanske kan det här sättet att teckna dubbelväv ge en större förståelse och förenkla arbetet.


Ulla Cyrus-Zetterström "Handbok i vävning" beskriver konstruktionen av en dubbel 4-skaft batavia på följande sätt:Från vänster till höger visas:

1. Rätbindningen.

2. Avigbindningen.

3. Rätlagret markerat med gult - rätbindning och avigbindning inprickad.

4. Anbindningen - avigtråd höjs för rätinslag.

5. Avigtrådar sänkta för aviginslag.

6. Den färdiga bindningen.


I WeavePoint 6 visas bindningen som trådar även i Mönster. Det kan man uttnyttja för att "se" de två lagren. Jag har ritat rätlagret som gula trådar och aviglagret som svarta. Inslaget är mörkare för att bindningen ska framträda.
Välj Som trådar i Mönster (i Inställningar).

Färgsätt rätlager och aviglager med olika färger. Inslagen är mörkare än varpen.
Pricka in rätbindningen på de gula varptrådarna och inslagen. Klicka, så sänks varptråden. Det motsvarar en röd ruta i rätbindningen
Pricka in avigbindningen på de mörka varptrådarna och inslagen.
De två sista stegen utförs i omvänd ordning mot vad man gör på papper. Enklast är att först skilja lagren åt. Sänk alla avigtrådar för rätinslag.
Nu kan man rent visuellt se var det är bäst att placera anbindningarna.
Man kan göra olika färgställningar och på så sätt låta alla sänkta trådar vara markerade med rött. Översta raden i Redigera färger har varpfärgerna i de två första rutorna. Inslagsfärgerna ligger på de två följande. I raden under lägger man rött i rutorna under inslagsfärgerna.
När man klickar på den lilla knappen till vänster i dialogrutan lägger sig den raden överst och vitt och rött används i bindningen.


Dubbelbindningen med inredning visas med den blå färgställningen.
Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.