Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

mars 2015

Dubbelbred väv - att göra en varpordning


Jag fick en fråga om hur en dubbelväv fungerar och framför allt – hur gör man en varpordning till en randig dubbelbred filt.


WeavePoint har från version 7.2 en funktion för att konstruera dubbelbreda vävar. Med hjälp av den har jag analyserat vad som händer med färgerna när man viker väven till två lager.


Man ritar upp sin väv i hela dess bredd. Programmet viker sedan samman väven så att den vänstra delen (när man har alla inställningar på vanligt skandinaviskt sätt) viks in under den högra. Vikningen blir i vänster sida och de öppna kanterna i höger sida. I solvningen ligger nu den första tråden till höger som tråd 1 och sista tråden längst ut på vänster sida som tråd nummer 2. Därefter fortsätter det med varannan tråd från höger, varannan från vänster.


Ett exempel med en väv i tuskaft som är röd på höger halva och blå på vänster halva. Inslaget är ljust grått. Det är 16 trådar i varje halva. De röda trådarna är markerade med kryss, det är de trådar som kommer att bilda det övre lagret när väven är vikt.Programmet väljer som standard att lägga trådarna till det övre lagret (höger sida) på skaft 1 och 2, det under lagret (vänster sida) på skaft 3 och 4. Varannan varptråd väver nu den röda (övre) sidan av väven, varannan varptråd den blå (undre) sidan av väven.Följ inslagen:

Börja skyttla från höger – inslaget binder i tuskaft med de röda trådarna.

Andra inslaget går ner i undre lagret och binder i tuskaft med de blå trådarna.

Tredje inslaget vänder runt stadkanten och går tillbaka i det undre/blå lagret.

Fjärde inslaget går upp igen i det övre/röda lagret.


En jämförelse med en oliksidig kypert.
Den utvikta väven har varpeffekt. Om man följer inslagen i den hopvikta väven ser man att det undre lagret blir tecknat med avigsidan upp. Inslagen som gäller det undre lagret har en lite mörkare färg här, för att vara lättare att följa.


Om solvningen:

Solvningen för den vänstra/undre delen, som vikts in, visas på skaft 5 – 8, tråd för tråd enligt solvningen man gjort för den utvikta väven. Vill man nu hellre ha en rakt genomgående solvning och trampning sorterar man om skaft och trampor, eller väljer Analysera solvning/trampning i Omforma|Dubbel bredd.


För en dubbelbred väv i tuskaft går det åt fyra skaft, för en i fyrskaft går det åt 8 skaft etc.Hur räknar man ut en varpordning för en randig väv som vävs som dubbelbred.

Jag gör två randiga, förminskade, exempel, båda med lika breda ränder. Den första har jämnt antal ränder, den andra ojämnt antal ränder. Jag fortsätter med tuskaften. Varje rand har 16 trådar, blå och röda ränder.


Exempel 1
Programmet viker på mitten. Röd rand ligger först över blå rand, sedan ligger den blå överst i nästa rand.


Man varpar med en tråd (eller två trådar) av varje färg.

Vid solvningen byter man ordning på färgerna efter det antal trådar som randen ska ha.

I detta exempel är det lika många trådar i varje rand.


Exempel 2Programmet viker på mitten, mitt i den röda randen. När väven viks hamnar röd rand över röd och blå rand över blå.


Man varpar röda trådar så det räcker för varje rand i båda lagren (här 2x16), därefter samma antal för blått. Till sist varpar man mittrandens antal trådar (här 16).


Exempel 3

Nu ska vi se vad som händer om det tillkommer en liten rand mellan de breda ränderna.Då blir varpordningen så här.


Slutsats

Om ränderna på vävens två halvor är lika breda – de behöver inte vara spegelvända i färg – kollar man vilka ränder som hamnar över varandra och varpar med en tråd (eller två trådar) av varje färg.


Tips

Rita upp randningen på ett papper, vik det dubbelt för att se vilka färger som ligger över varandra och som då kan varpas tillsammans.


Solvning

Med solvning rakt genomgående solvas då överlagret = höger sida på skaft 1 och 3,

det undre lagret = vänster sida på skaft 2 och 4.


Med fler olika färger på ränderna kan det vara enklare att ha övre lagret på skaft 1 och 2, undre lagret på skaft 3 och 4. Och ha skissen brevid sig!Så här är det ganska enkelt att ta fram en varpordning och räkna ut vilka färger som ska varpas tillsammans. Men hur blir det om halvorna är oreglebundna?


Exempel 4Halva filten har tre breda ränder, andra halvan fem smala.


Nu blir det mer rörigt att ta fram en varpordning, det blir många färgbyten!


Här skulle man kunna göra det enklare genom att varpa varje halva för sig. Vid pådragningen lägger man de två varparna, med egna skäl, ovanpå varandra och drar på bägge, med den högra halvan (överlagret) ovanpå den vänstra (underlagret). OBS att man måste vända underlagrets varp, för att vävens stadkanter båda ska ligga på höger sida i vävstolen.


Man solvar först den undre varpen på skaft 1 och 2. (Solven på skaft 3 och 4 skjuter man då åt sidan.) Därefter solvar man den övre varpen på skaft 3 och 4. Och drar de redan solvade trådarna fram mellan solven på skaft 3 och 4.


Eftersom jag här har skiftat vilka skaft lagren solvas på har jag också bytt ordning på skaften så att det undre lagret ligger på skaft 1 och 2, det övre på 3 och 4. Även tramporna är flyttade för en bättre trampning med båda fötterna. Solvningen visas med varpfärgerna för att underlätta.


Dubbelbred med WeavePoint

Med version 7.2 kom en funktion att konstruera dubbelbreda vävar. Där finns ett antal val.Om man inte markerar de två analysrutorna lägger sig det över lagret på de övre skaften, och det undre lagret på skaften under. Analyserar man får man ofta en rakt genomgådende solvning/trampning. Man kan dessutom förskjuta vikningen önskat antal trådar. Det kan vara praktiskt för att få vikningen i en färgskarv, för att göra den mer osynlig.


I exemplen har jag använt båda metoderna.

Man kan också använda Flytta skaft/trampor för att få den inredning som passar bäst.


Innehåll

m-e.se start


©Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.