Artiklar och beskrivningar

om vävning och Weavepoint

Innehåll

m-e.se start

2003 - reviderad november 2007

Damastmönster


För att rita mönster till damast passar WeavePoint Standard bäst. Vill man därefter testa hur mönstret ser ut med olika och mer komplicerade bindningskombinationer kan man öppna det i Complex Drafting för att arbeta vidare.


Vill man rita ett fritt mönster använder man Mönster. Därefter kan man gå över i Inredning och få mönstersolvningen och dragnotan.


Om man redan har bestämt antalet mönsterskaft och mönstersolvning ritar man i Inredning. Man kan då solva ett antal rapporter för att se hur mönstret växer fram över rapportskarvarna medan man ritar. Man kan rita ut hela bredden med eventuell bård och se hela tyget.


Genom att välja Liftplan i stället för uppknytning får man ett mönster som också visar dragnotan. Det är lämpligt att placera solvnotan ovanför mönstret och att arbeta med höjning.


Använd Visa|Tyg för att visa en större del av mönstret. Om mönstret är så stort att det inte ryms på skärmen, inte ens i minsta zoom, kan man använda Export|Spara tyg som PNG-bild och få en bild av hela mönstret. Bilden öppnar man i ett bildprogram.


       Idén till solvningen i nästa exempel är hämtad från systrarna Svensson i Löderup i Skåne. De solvade i spets, men lät en bit av spetsen gå nedanför resten av solvningen. På så sätt kunde de lägga till en oregelbundenhet i den ena spetsen.


     


Man kan skriva ut liftplanen och använda som dragnota. Den kan skrivas ut med svarta linjer och svarta rutor, eller med grå linjer. Man kan också lägga in röda linjer med valt mellanrum. Så är det på den högra bilden nedan. Genom att placera solvnotan ovanför mönstret med skaft 1 överst får man numreringen från höger till vänster.


Man kan välja att skriva ut som siffror.


     


I Complex Drafting kan man bestämma stygnstorleken och lägga in olika bindningar. Klicka på miniatyrerna nedan för att se bindemönstret som trådar med tre olika bindningar.


5-skaft satin i både varp- och inslagseffekt


6-skaft varpkypert kombinerad med 6-skaft inslagssatin


6-skaft varpkypert kombinerad med 3-skaft inslagskypert
©Martinsson & Eriksson 2003 - 2020
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.