Martinsson & Eriksson

Visby


Produktioner

Vi producerar en del fördjupningsmaterial för att arbeta med WeavePoint i olika tekniker. Arbetsgången i ett vävprogram skiljer sig i en del fall från sättet att rita för hand. Vi jämför arbetssätten och ger också ett antal tips på hur man kan gå vidare i programmet.

Vi arbetar också fram handböcker och handledningar. De finns som att ladda hem kostnadsfritt.

Under Artiklar finns mer material.

Från och med oktober 2020 har vi enbart priser i SEK.
Två nya häften planeras:
- Väv med fyra skaft och litet drag
- Bundna drällar
Dubbelväv med WeavePoint
Nytryck med anpassning till version 8
Häftad A4, 28 sidor
Pris SEK 200 + porto.


Här utgår vi från att man konstruerar dubbelväv direkt i vävprogrammet. Man behöver inte ha kunskap om hur dubbelväv konstrueras på papper.
Vi tror det är lättare att förstå detta slags vävnader genom att programmet kan visa trådarna, inte endast rutor.


Kypert med WeavePoint
Anpassat till version 8
Häftad A4, 32 sidor
Pris SEK 210 + porto.

Vi går igenom grunderna för kypert och de olika härledningarna av kypert. I det sista kapitlet används dessa som byggstenar för att utveckla egna varianter. Framför allt vill vi ge inspiration till att arbeta vidare och våga göra egna variationer. Vävprogrammet underlättar det arbetet.Adventskalender 2020
Affisch/Plakat/ i A3, 29,5 x 42 cm
Pris/st SEK 65.

Affischen/plaketet sänds som brev
Emballage + porto
Inom Sverige SEK 58
Till Danmark och Norge SEK 85
Oj, portot höjdes den 1 jan 2021.

3 affischer/plakat går att sända med samma emballege och porto. Beställning i mejl till Martin

Handboken för WeavePoint 8 Standard
Handboken beskriver de grundläggande arbetssätten i programmet.
Referensdelen tar upp alla kommandon i programmet.

Handboken med referensdel kommer att finnas till försäljning.
Pris SEK 300 + porto.


Handboken och referendelen kan också laddas ner utan kostnad


Garnkartor
Hålade kartongark för garnprover
3 x 14 hål
A4

Pris
1 sats SEK + porto
5 satser SEK + porto


Kursböcker
Till varje kurs gör vi en avpassad kursbok som innehåller ett grundläggande avsnitt, men också fria övningar. Många av övningsuppgifterna har kommit till på önskemål.


Rutpapper
Vid en städning i datorn hittade jag ett antal rutpapper som jag gjorde för ett antal år sedan. Alla är i A4 format och sparade som pdf. På de skrivare jag använt har rutorna fått rätt storlek. Ibland ser linjerna inte riktiga ut på skärmen, men det blir rätt, när man skriver ut. Skrivaren ska inte ha lägre upplösning än 600x600 dpi. Kontrollera att det inte finns några val förbockade på "Skriv ut".

Rutpappren finns nu för gratis nedladdning och för att användas för enskilt bruk.
Rutpapper 2 mm, 10x10 rutor
Rutpapper 2 mm, 8x8 rutor
Rutpapper 2,5 mm, 10x10 rutor
Rutpapper 2,5 mm, 8x8 rutor
Rutpapper 2,5 mm, inredning 4 skaft och trampor
Rutpapper 2,5 mm, inredning 8 skaft och trampor


© Martinsson & Eriksson 2021