Martinsson & Eriksson

Visby


Några nyheter i Standard version 6.4


Visa bindningen

Nu finns möjligheten att välja att visa del av mönstret som bindning med vitt och valfri färg. Man kan välja att visa rapporten eller så stor del man önskar.
Skriv ut med färgerna inlagda direkt i solvningen och trampningen.

Det här underlättar om man har en varp med många färger eller t.ex. en väv med två olika inslag.


        Tal vid Stödlinjer

Om man valt att använda stödlinjer, kan man nu lägga till siffror.

Siffrorna blir större och syns därför bättre vid en större zoom.


     Klistra in Special - Transparent

I tidigare versioner har både fyllda och ofyllda rutor i en kopia klistrats in. Nu finns ett nytt val - Transparent som innebär att enbart fyllda rutor klistras in.


   Markera mönstret 9 x 9 rutor. Börja klistra in kopian mitt i mönstret.


   Klistra in.


   Klistra in special med valet Transparent.Bestäm storleken på rutorna vid utskrift

Vid utskrift kan man nu utgå från den storlek på rutorna man vill ha.

Väljer man istället att utgå från antal varptrådar och inslag visas vilken storlek rutorna får vid utskriften.HÄMTA DEMO och testa nyheterna!


       


© Martinsson & Eriksson 2003 - 2019
Organisationsnummer 969648-7439